iOS- og fullstackutvikler
TV.jpg

NRK TV

Jeg har siden 2017 jobbet med NRK TV på Apple TV. Appen består av en kodebase i Swift, JavaScript, XML og CSS, og oppgavene har bestått av vedlikehold og opprydding av eksisterende kode, samt ny funksjonalitet som direktestrømmer og GDPR-relaterte oppgaver.

TV1.jpg
TV2.jpg
TV3.jpg
TV4.jpg
TV5.jpg
TV6.jpg
TV7.jpg