iOS- og fullstackutvikler

Mink

Mink var et sosial nettverk lansert i Norge og Sverige i 2012. Single mennesker blir matchet med hverandre basert på en rekke spørsmål, og ved å bruke telefonens lokasjon ble de presentert mennesker i nærheten. Jeg jobbet med konseptutvikling, interaksjonsdesign og programming av iPhone-appen.

mink-triple_2000.jpg